Usługi konsultingowe i doradcze w Europie

Rynek usług konsultingowych i doradczych w Europie rozwinął się w ostatnich dziesięcioleciach. W chwili obecnej można powiedzieć, że jest rynkiem silnym i ustabilizowanym. Na rynku tym działają trzy grupy firm:

  • firmy duże, stanowiące na ogół międzynarodowe organizacje doradcze, nazywane mianem Top 20,
  • średnie firmy, których przychód kształtuje się na poziomie powyżej 500 tysięcy euro na rok,
  • małe firmy doradcze, których przychód kształtuje się na poziomie niższym niż 500 tysięcy euro na rok.
Rynek usług konsultingowych i doradczych w Europie rozwinął się w ostatnich dziesięcioleciach

Autor zdjęcia: ibmphoto24

Kto świadczy usługi konsultingowe?

Konsulting oferują jednak nie tylko wyspecjalizowane w tym obszarze firmy (takie jak ta np.: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/). Zajmują się nim również:

  • uczelnie wyższe,
  • instytuty naukowo-badawcze,
  • agencje rządowe,
  • agencje międzynarodowe.

Wiele w tej materii zależy od tego, z jakiego typu doradztwem mamy tu do czynienia. Im węższy obszar specjalizacji, tym wymagane jest lepsze przygotowanie doradców do przeprowadzania szkoleń i udzielania informacji swoim klientom. Profesjonalizm jest tu, bowiem wymogiem koniecznym. W tym celu korzysta się właśnie z usług doradczych, by wejść w posiadanie nie tylko wiedzy, ale również i umiejętności, które są niedostępne dla szerszego grona odbiorców. Choć jest to usługa płatna, to jednak opłacalność z jej skorzystania nie ulega żadnej wątpliwości.