Znaczenie biznes planu

Biznes plan Poznań jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla każdej organizacji. Bardzo pomocny jest przy działaniach związanych z rozwojem i bieżącym prowadzeniem przedsiębiorstwa, przez co stwarza możliwość wszechstronnego rozważania różnych aspektów działania i doskonalenia strategii przedsiębiorstwa. Czytaj dalej

Co jest istotą doradztwa strategicznego?

Doradztwo strategiczne (z angielskiego – management consulting, strategy consulting) jest działem doradztwa ekonomicznego, który obejmuje całościowe przygotowanie do prowadzenia działań w charakterze gospodarczym. Jest to consulting Poznań w zakresie formułowania zasad postępowania zarządu firmy (więcej: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/), stałych w danym okresie, których zastosowanie prowadzi do osiągnięcia założonego celu danej struktury rynkowej (przedsiębiorstwa). Czytaj dalej

Dlaczego tak ważny jest biznes plan?

Dobry biznes plan to podstawa każdego przedsięwzięcia. Najlepiej będzie jeśli biznes plan sporządzimy nie tylko przed otwarciem działalności gospodarczej, ale i już w trakcie funkcjonowania firmy, np. w przypadku wdrażania nowych projektów. Zdarzają się też sytuacje, gdy sporządzenie biznes planu jest konieczne np. w przypadku starania o dotacje lub kredyt. Czytaj dalej

Biznes plan – co to takiego?

Biznes plan Poznań jest dokumentem, którego nadrzędną funkcją jest udowodnienie, że dane przedsięwzięcie biznesowe będzie przynosiło dochód wystarczający do pokrycia wydatków i co istotne, także zysk satysfakcjonujący podmioty finansujące – bankierów bądź niezależnych inwestorów. Czytaj dalej

Wpływ powstania Unii Europejskiej na rozwój usług konsultingowych

Powstanie Unii Europejskiej stanowiło bardzo istotny czynnik, który w znaczący sposób przełożył się na rozwój konsultingu. Integracja europejska doprowadziła do usunięcia wielu barier i ułatwienia przepływu zarówno towarów jak i usług pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Czytaj dalej

Odpowiedzialność spoczywająca na podmiocie udzielającym dotacji

Donator, czyli podmiot udzielający dotacji, ponosi odpowiedzialność wynikającą z realizacji zadania związanego z przekazaniem dotacji. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (art. 8 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) jest działanie, które związane jest z:

  •  przekazaniem dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,
  •  nierozliczeniem przekazanej dotacji lub nieterminowe jej rozliczenie,
  •  nieustaleniem kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

Czytaj dalej