Odpowiedzialność spoczywająca na podmiocie udzielającym dotacji

Donator, czyli podmiot udzielający dotacji, ponosi odpowiedzialność wynikającą z realizacji zadania związanego z przekazaniem dotacji. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (art. 8 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) jest działanie, które związane jest z:

  •  przekazaniem dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,
  •  nierozliczeniem przekazanej dotacji lub nieterminowe jej rozliczenie,
  •  nieustaleniem kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

Czytaj dalej

Wsparcie przedsiębiorców – działanie 4.3

Wsparciem dla przedsiębiorców działających w sektorze małych, średnich i mikro firm, na realizację inwestycji technologicznych jest premia technologiczna. Stanowi ona spłatę części kapitału, który zawiera kredyt technologiczny, udzielony przez bank komercyjny. Wymogiem koniecznym do ubiegania się o takie wsparcie jest jednak posiadanie, co najmniej dwudziestu pięciu procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Czytaj dalej

Ubiegając się o kredyt dla przedsiębiorstwa

Ubiegając się o kredyt dla firmy, należy zadbać o to, by w składanym wniosku kredytowym zawrzeć jak najwięcej informacji dotyczących zarówno samego przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane ze środków pochodzących z kredytu, jak również informacji dotyczących samej firmy. Nie trzeba tu nikogo przekonywać chyba o tym, że należy przedstawić firmę w jak najkorzystniejszym świetle, dbając przy tym o to, by dostarczone zostały dokumenty i analizy potwierdzające tą tezę. Czytaj dalej

Czy warto decydować się na kredyt bankowy?

Jak przekonuje doradztwo finansowe Poznań, kredyt bankowy, choć jest narzędziem najczęściej stosowanym zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa – nie jest finansowaniem doskonałym. Wynika to przede wszystkim z tego, że takiego źródła finansowania po prostu nie ma. Każde rozwiązanie w tym zakresie posiada swoje zalety i związane jest także z określonymi wadami. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku kredytów bankowych. Czytaj dalej

Czy warto korzystać z pomocy doradców finansowych?

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później stanie w sytuacji, gdy koniecznym będzie pozyskanie dodatkowych środków umożliwiających rozwój lub też bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez niego firmy. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług, jakie oferuje na przykład doradztwo finansowe Poznań. Czytaj dalej