Consulting

Firmy consultingowe to firmy, które zajmują się profesjonalnym doradzaniem przedsiębiorstwom w zakresie podejmowanych działań np. finansowych, inwestycyjnych, rekrutacyjnych, szkoleniowych, wdrożeniowych i wielu, wielu innych. Czytaj dalej

Wpływ powstania Unii Europejskiej na rozwój usług konsultingowych

Powstanie Unii Europejskiej stanowiło bardzo istotny czynnik, który w znaczący sposób przełożył się na rozwój konsultingu. Integracja europejska doprowadziła do usunięcia wielu barier i ułatwienia przepływu zarówno towarów jak i usług pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Czytaj dalej

Odpowiedzialność spoczywająca na podmiocie udzielającym dotacji

Donator, czyli podmiot udzielający dotacji, ponosi odpowiedzialność wynikającą z realizacji zadania związanego z przekazaniem dotacji. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (art. 8 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) jest działanie, które związane jest z:

  •  przekazaniem dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,
  •  nierozliczeniem przekazanej dotacji lub nieterminowe jej rozliczenie,
  •  nieustaleniem kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

Czytaj dalej

Egzekucja komornicza – co komornik ściągnie najpierw?

Choć nie życzymy tego nikomu, zdarzają się w życiu sytuacje, w których stajemy się dłużnikami i wytoczona zostanie przeciwko nam machineria w postaci egzekucji komorniczej. Spytaliśmy doradztwo finansowe Poznań, co stanie się w sytuacji gdy posiada się windykowany dług z tytułu:

  • niezapłaconych alimentów,
  • nieopłaconego w wymaganym terminie czynszu. Czytaj dalej

Zatroszcz się o przyszłość rodziny z doradcą finansowym

Człowiek odpowiedzialny to taki, który potrafi zadbać o realizację wszystkich zobowiązań, jakie wynikają z racji pełnienia przez niego różnych ról społecznych, a więc takich jak życie w związku, pełnienie roli pracownika lub osoby na stanowisku kierowniczym, bycie przewodniczącym rady rodziców w szkole, w której uczy się dziecko itd. Czytaj dalej

Ubiegając się o kredyt dla przedsiębiorstwa

Ubiegając się o kredyt dla firmy, należy zadbać o to, by w składanym wniosku kredytowym zawrzeć jak najwięcej informacji dotyczących zarówno samego przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane ze środków pochodzących z kredytu, jak również informacji dotyczących samej firmy. Nie trzeba tu nikogo przekonywać chyba o tym, że należy przedstawić firmę w jak najkorzystniejszym świetle, dbając przy tym o to, by dostarczone zostały dokumenty i analizy potwierdzające tą tezę. Czytaj dalej