Poddziałanie 3.2.1 PO IR Badania na rynek – warunki finansowania projektów

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Badania na rynek stanowi istotne wsparcie dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Służyć ma ono podniesieniu ich innowacyjności i konkurencyjności, co uzyskane może być poprzez zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia finansowego, niezbędnego do realizacji wdrożeń prowadzonych przez nich projektów badawczych. Czytaj dalej