Jakie są korzyści wynikające z przygotowania biznes planu?

Każdy przedsiębiorca chce dla swojej firmy jak najlepiej. Zależy mu na tym, by odnosiła sukcesy na rynku i wzmacniała swoją pozycję. Jak zapewnia konsulting Poznań, osiągnąć to można opracowując dobry, wnikliwie analizujący różne kwestie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa biznes plan.

Za i przeciw

Każdy przedsiębiorca chce dla swojej firmy jak najlepiej

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Z oczywistych względów, opracowanie biznes planu nie jest zadaniem prostym. Nie dość bowiem, że trzeba posiadać dostęp do bardzo szczegółowych danych i informacji, to ponadto trzeba umieć odpowiednio je zanalizować i przedstawić. To zadanie, które zabiera bardzo dużo czasu. Na tym jednak wady biznes planu się kończą. Pod warunkiem oczywiście, że sporządzony on będzie z należytą starannością i zaangażowaniem.

Co możemy zatem zaliczyć do zalet biznes planu z punktu widzenia przedsiębiorcy? Z pewnością będzie to:

 • możliwość dokonania prezentacji pomysłu na zrobienie biznesu,
 • pomoc w uzyskaniu środków finansowych na realizację przedsięwzięcia,
 • pomoc w odkryciu potencjalnych wad, słabości, szans i zagrożeń związanych z projektem,
 • możliwość wprowadzenia własnych mierników służących do oceny rezultatów działalności gospodarczej,
 • przedstawienie planu działania w skondensowanej formie pisemnej,
 • pomoc w zidentyfikowaniu niewykorzystanych okazji i możliwości biznesowych,
 • pomoc w przewidywaniu zmian zachodzących na rynku i przystosowaniu się do nich,
 • sprawdzenie zaangażowania członków zespołu, współpracowników w kreowanie marki i realizację projektów firmy,
 • i tak dalej.

Co powinno się znaleźć w biznes planie?

Typowy biznes plan zawierać powinien:

 • streszczenie (sporządza się je na końcu, po opracowaniu pozostałych części biznes planu),
 • przedstawienie firmy, jej branży i specyfiki,
 • przedstawienie produktu lub/i usługi,
 • opis rynku na którym działa firma i jej konkurencji,
 • marketing
 • operacje
 • zarządzanie
 • przewidziany harmonogram realizacji poszczególnych zadań,
 • przedstawienie informacji finansowych dotyczących firmy,
 • przedstawienie prognoz finansowych firmy,
 • podsumowanie.