Wpływ powstania Unii Europejskiej na rozwój usług konsultingowych

Powstanie Unii Europejskiej stanowiło bardzo istotny czynnik, który w znaczący sposób przełożył się na rozwój konsultingu. Integracja europejska doprowadziła do usunięcia wielu barier i ułatwienia przepływu zarówno towarów jak i usług pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Czytaj dalej