Odpowiedzialność spoczywająca na podmiocie udzielającym dotacji

Donator, czyli podmiot udzielający dotacji, ponosi odpowiedzialność wynikającą z realizacji zadania związanego z przekazaniem dotacji. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (art. 8 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) jest działanie, które związane jest z:

  •  przekazaniem dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,
  •  nierozliczeniem przekazanej dotacji lub nieterminowe jej rozliczenie,
  •  nieustaleniem kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

Czytaj dalej