Wsparcie przedsiębiorców – działanie 4.3

Wsparciem dla przedsiębiorców działających w sektorze małych, średnich i mikro firm, na realizację inwestycji technologicznych jest premia technologiczna. Stanowi ona spłatę części kapitału, który zawiera kredyt technologiczny, udzielony przez bank komercyjny. Wymogiem koniecznym do ubiegania się o takie wsparcie jest jednak posiadanie, co najmniej dwudziestu pięciu procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Czytaj dalej